فرم رضایت سنجی

ضمن تشکر از حسن توجه و همکاری جنابعالی فرم پیش رو به منظور سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه محصولات و خدمات بر اساس استاندارد طراحی گردیده است. پاسخ صادقانه و دقیق حضرتعالی منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت و زمینه های بهبود عملکرد این مجموعه در جهت ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان خواهد بود. خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمائید.

فرم رضایت سنجی

مرحله 1 از 15

نام و نام خانوادگی