دیزل ژنراتور چیست؟

تعریف ساده برای یک دستگاه دیزل ژنراتور عبارت است از ترکیب یک موتور دیزل با یک مولد الکتریکی (ژنراتور)  به منظور تولید انرژی الکتریکی ، که موتور دیزلی دستگاه،سوخت گازوئیل را…

ادامه خواندندیزل ژنراتور چیست؟

نمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق

نمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق روغن موجود در دستگاه دیزل ژنراتور را می توان به خون درون رگ انسان تشبیه نمود. همانطور که با انجام آزمایش خون…

ادامه خواندننمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق

مشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها

همانطور که در مقاله قبلی بیان شد، آشنایی با قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی آن در  بهبود عملکرد دستگاه ژنراتور برق و…

ادامه خواندنمشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها

سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور و نقش آن درعملکرد دستگاه

حرارت یا گرما ناشی از آزاد شدن انرژی شیمیائی سوخت ها میباشد که در مصارف گوناگون کاربردهای مختلفی دارد. کاربرد آزاد شدن انرژی سوخت گازوئیل در موتور دیزلی یک دستگاه…

ادامه خواندنسیستم خنک کننده دیزل ژنراتور و نقش آن درعملکرد دستگاه

سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها

قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها آشنایی با قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی آن در  بهبود…

ادامه خواندنسیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها