خدمات, '' ); ?>
Home / خدمات
خدمات پیش از فروش - دیزل ژنراتور کاشانی

خدمات پیش از فروش

 

انتخــاب قـدرت مناسب مورد نیاز مشتری با توجه به محیط و شرایط کار دستگاه

مشـاوره و راهنـمایی طـراحی اتاق دیـزل ژنـراتور و ارائـه نقشه های فوندانسیون

مشاوره و راهنمایی جهت طراحی ورودی و خروجی هوای اتاق محل نصب دستگاه

ارائه دفتـرچه های سـرویس و نگهداری منطبق با برنامه زمانبـنـدی شده دستگاه

تست، راه اندازی و آموزش

 

به هـنگام تحویل دستگاه تست آزمایشی دستگاه در کارخانه و در حضور نماینده خریدار به صورت رایگان توسط کارشناسان فروشنده انجام شده و همچنین نکات کلیدی مقدماتی جهت کاربری دستگاه به نماینده خریدار آموزش داده می شود. برای سهولت استفاده ازدستگاه، دفترچه سرویس و نگهداری دوره ای دستگاه نیز به مشتریان عزیز ارائه می گردد. در صورت درخواست و سفارش خریداران عزیز، کارشناسان فروشنده پس از بازدید محل نصب دستگاه، آمادگی تست، راه اندازی و آموزش کاربری دستگاه در محل پروژه خریدار را نیز دارند.

تست و آموزش دیزل ژنراتور
خدمات پیش از فروش - دیزل ژنراتور کاشانی

خدمات پس از فروش

 

مجموعه صنعتی کاشانی در راستای کسب رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود و همچنین برای رسیدن به سطح کیفی عالی در زمینه خدمات پس از فروش ،نسبت به تامین قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز دستگاه های خریداران عزیز تا ۱۵ سال متعهد می باشد. همچنین معرفی و ارسال کارشناسان مجرب جهت انجام هرچه بهتر و اصولی  تعمیرات دوره ای توسط این مجموعه انجام می گردد.