دیزل ژنراتور کاشانی

مـجمـوعه صنعتـی کاشـانـی از سـال ۱۳۴۸ خورشیـدی در زمـینـه پشتیـبانی و ارائـه ماشـین آلات پـروژه های صنـعـتی، ساختمـانـی و کشـاورزی با آرمـان ارائه کالاها و خـدمات با کیـفیت شـروع به فعـالیت نمـوده اسـت.
مجموعه صنعتی کاشانی همواره تـلاش نموده است تـا با کوتاه کردن کانال های توزیع کالاهای صنعـتی و بـابهره گیریاز کارشناسان مجرب، زمینه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های مصرف کنندگان را فراهم نمایند.

ادامه مطلب
همه مقالات

zagros motor

volvo

VOLVO

volvo