موتور دیزل یکی از انواع موتورهای احتراقی می باشد، که انرژی حاصل از سوختن سوخت گازوئیل را تبدیل به انرژی مکانیکی می کند. اساس کار تمامی موتورهای دیزل یکسان می باشد. 

موتور دیزل لوول چین

موتور-دیزل-لووموتور-دیزل-لوول-چینل-چین

دیزل ژنراتور کاشانی نماینده فروش انواع دیزل موتور در تهران و شهرستان ها می باشد. برای خرید موتور دیزل و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت موتور دیزل با کارشناسان ما در دیزل ژنراتور کاشانی تماس بگیرید.

طرز کار موتور دیزل 

سوختن سوخت در موتورهای احتراقی ،داخل سیلندر استوانه ای شکل با یک پیستون داخل آن همراه با  حرکت رفت و برگشتی پیستون ، انجام می گیرد . حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط شاتون و میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود . در بالای سیلندر ( استوانه ) دو دریچه ورودی و خروجی ( سوپاپ ) وجود دارد که با گرفتن حرکت از میل سوپاپ ، اجازه ورود هوای مورد نیاز عمل احتراق و همچنین خروج دود حاصل از احتراق انجام شده را می دهند. در موتورهای دیزل سوخت توسط  پمپ انژکتور به پودر تبدیل شده و سپس به داخل استوانه سیلندر پاشیده می شود. حرکت پیستون داخل سیلندر و تراکم سوخت و هوا داخل سیلندر و انفجار مخلوط سوخت و هوای متراکم شده و همچنین  چرخش میل لنگ همراه با باز و بسته شدن سوپاپها در زمانهای معین و آزاد شدن انرژی شیمیایی سوخت و تبدیل آن به کار مفید ، در موتورها به صورت چهار حرکت پیستون و یا دو حرکت آن تکمیل می شود. نوع اول موتور چهار زمانه و نوع دوم موتور دو زمانه نامیده می شود. 

حالت های موتور چهار زمانه

  1. مکش (تنفس ): با حرکت پیستون از نقطه بالای سیلندر به طرف پایین سیلندر ، حجم داخل فضای بسته سیلندر افزایش یافته و لذا خلا نسبی ایجاد می شود و فشار داخل سیلندر از فشار جو کمتر می شود . در اثر اختلاف فشار میان فضای داخل سیلندر و هوای جو ، هوا وارد سیلندر می گردد.در این حالت سوپاپ ورودی باز است و میل لنگ 180 درجه گردش کرده است . فشار داخل سیلندر در این مرحله حدودا 0.8 الی 0.95 اتمسفر (موتورهای بدون توربو شارژ )و دمای هوای ورودی حدودا 30 تا 50 درجه سانتی گراد می باشد.
  2. تراکم ( کمپرس ): پیستون از نقطه پایین سیلندر به طرف بالا حرکت می کند و در اثر حرکت میل لنگ به طرف بالا ، هوای وارد شده به داخل سیلندر در مرحله قبل ( مکش ) ، متراکم می شود . با تراکم هوای داخل سیلندر ، جنبش مولکولی افزایش یافته و مولکول ها با یکدیگر و همچنین دیواره های سیلندر برخورد می کنند . انرژی حاصل از این جنب و جوش و برخورد  به انرژی گرمایی تبدیل شده و هوای متراکم داغ می گردد . دمای هوای متراکم شده در موتورهای دیزل حدودا 600 درجه سانتی گراد و فشار تا حدود 40 اتمسفر می باشد . در این مرحله نیز میل لنگ 180 درجه گردش کرده است و دریچه های سیلندر هر دو بسته می باشد.
  3. احتراق (کار ): در این حالت سوخت (گازوئیل ) به وسیله سوخت پاش ( انژکتور ) به صورت پودر شده به داخل هوای متراکم داغ سیلندر پاشیده می شود . با تزریق سوخت داخل سیلندر عمل احتراق صورت می گیرد و پیستون را به سمت پایین سیلندر می راند . در این مرحله نیز هر دو سوپاپ بسته می باشند. در این مرحله درجه حرارت داخل سیلندرحدود 2000 درجه سانتی گراد و فشار داخل سیلندر حدود 80 اتمسفرمیگردد. این مرحله تنها مرحله کار مفید در موتور است .در این مرحله نیز میل لنگ 180 درجه دیگر گردش کرده است .
  4. تخلیه: در این مرحله گازهای سوخته شده در مرحله احتراق ،با بالا آمدن پیستون به سمت بالای سیلندر از آن خارج می شوند .دراین مرحله سوپاپ خروجی  باز است و میل لنگ نیز180 درجه گردش میکند. پس از تخلیه دودها ،پیستون به سمت پایین سیلندر تغییر جهت داده و دور جدیدی آغاز می گردد. در موتورهای  چهار زمانه در 720 درجه گردش میل لنگ ( چهار گردش 180 درجه ای معادل دو دور میل لنگ  )، یک زمان  احتراق وجود دارد که تنها زمان کار مفید موتور است و باعث چرخش میل لنگ و لذا  ادامه سایر مراحل کار می گردد .

احتراق در موتور دیزل   

 مجموعه صنعتی کاشانی همواره بر این موضوع اعتقاد داشته است که  شناخت هر چه بیشتر  چگونگی کارکرد  یک  موتور دیزل  منجربه عمق بخشیدن به دیدگاه مصرف کنندگانی میباشد که با دستگاههایی با  موتور محرکه دیزل کار میکنندو لذا براین اساس در اینجا مختصری از احتراق در موتورهای دیزل بیان می گردد. مرحله احتراق یا انفجار تنها مرحله مفید موتور می باشد که در این مرحله سوخت از انژکتور بصورت پودر شده به هوای داغ متراکم شده داخل سیلندر تزریق میگردد و باعث اشتعال سوخت و افزایش فشار داخل سیلندر و در نتیجه آن پایین راندن پیستون میگردد. سوختن و اشتعال سوخت اساس کار تبدیل انرژی شیمیایی به مکانیکی در موتور دیزل می باشد . برای تولید قدرت در موتور دیزل به اشتعال یا سوختن سوخت نیاز داریم . اشتعال از به هم پیوستن اکسیژن ، گرما و ماده سوختنی بوجود می آید که به آنها اصطلاحا مثلث آتش گفته می شود .تامین اکسیژن ، ماده سوختنی و گرما در موتور چنین است :

  • اکسیژن: هوای محیط  توسط موتور دیزلی مکیده می شود که اجزای غالب این هوا از اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده است ، سایر اجزای جزئی هوا شامل آرگون ،دی اکسید کربن ، نئون ، امونیاک ، هلیم ، متان و کریپتون میباشد. 
  • ماده سوختنی: ماده سوختنی در موتور دیزل ،گازوئیل میباشد . درجه سوختن یا خود اشتعالی گازوئیل حدودا 250 درجه سانتیگراد میباشد. در برخی موتورها ممکن است ماده سوختنی گاز طبیعی CNG ، نفت و یا نسل جدید سوختها نظیر بیو دیزل و بیو گاز باشد.
  • گرما: گرمای لازم برای سوختن گازوئیل از تراکم هوای واردشده به سیلندر تامین میگردد . درجه هوای متراکم شده باید بیشتر از درجه اشتعال گازوئیل باشد تا به محض پاشش سوخت در هوای داغ  اتوماتیک وار و فورا عمل اشتعال صورت گرفته و تولید قدرت شود .

هوای داخل سیلندر 14 تا 22 برابر( برحسب نوع موتور ) متراکم و کوچک شده و لذا تراکم هوا موجب افزایش جنب و جوش مولوکولی گاز و برخورد آنها با یکدیگر و همچنین دیواره های سیلندر میشود و در اثر این جنب و جوش ،دمای درونی گاز افزایش پیدا می کند. در محاسبات مربوط به موتور درجه حرارت گاز متراکم شده (نسبت تراکم) را بیشتر از درجه حرارت اشتعال گازوئیل در نظر می گیرند ، چرا که مقداری از گرما توسط قطعات موتور و همچنین مایع خنک کاری موتور گرفته و دفع میگردد .

سوخت گازوئیل و هوا با نسبت مشخص شده ای درون موتور مخلوط می شوند تا احتراق کامل و پر قدرتی را بوجود آورند .نسبت سوخت به هوا در موتورهای دیزل متغیر میباشد و هرچه نسبت سوخت بیشتر شود ،احتراق قدرتمندی رخ می دهد و دور موتور بالا می رود . میزان سوخت تزریقی به سیلندر در موتورها نباید از مینیمم آن کمتر شود چرا که موتور با دور بسیار کم و غیر عادی کار خواهد کرد و ازسوی دیگر مقدار سوخت تزریقی یه سیلندر هم نباید از مقدار ماکزیمم آن بیشتر شود ، چون نه تنها قدرت بیشتری بوجود نخواهد امد بلکه سبب تنش در موتور و پایین آمدن عمر قطعات و همچنین دود کردن موتور می گردد .البته مقدار کمترین و بیشترین سوخت تحویلی به سیلندر به نسبت قطر سیلندر و مقدار هوای ورودی به آن سنجیده می شود و در موتورهای مختلف متفاوت میباشد .