گازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل

گازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل با شروع به کارکردن دستگاه دیزل ژنراتور، دود خروجی دیزل خود نمایی می کند و این سوال ها در ذهن نقش می بندد که…

ادامه خواندنگازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل

راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور

راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور عوامل محیطی کاهش توان دردستگاه دیزل ژنراتور و راههای افزایش راندمان دیزل ژنراتور: موتورهای احتراقی و من جمله دستگاه دیزل حدودا 35% انرژی سوخت…

ادامه خواندنراه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور

توان و بازده در موتور دیزل

در هنگام بررسی و مقایسه دستگاه ها باید از پارامترهای ثابت و استانداردی استفاده کنیم. جهت بیان مشخصات فنی و قابلیت های موتورهای دیزل وهمچنین موتور دیزلی بکار گرفته شده…

ادامه خواندنتوان و بازده در موتور دیزل

مزایا و معایب موتورهای دیزل

مزایا و معایب موتورهای دیزل همواره بر این موضوع اعتقاد داشته است که شناخت مزایا و معایب یک موتور دیزل منجربه تصمیم گیری بهتر مصرف کنندگان درانتخاب و استفاده از…

ادامه خواندنمزایا و معایب موتورهای دیزل

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها وابسته به نوع دیزل، و همچنین شرایط محیطی کارکرد آن می باشد. معمولا ضریب ثابتی مابین 200 الی 240 گرم به ازای هر کیلووات…

ادامه خواندنمیزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها