دیزل ژنراتور کاشانی نماینده فروش انواع محلول رادیاتور دیزل ژنراتور در تهران و شهرستان ها می باشد. برای خرید محلول رادیاتور دیزل ژنراتور و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت محلول (آب و ضدیخ) رادیاتور دیزل ژنراتور با کارشناسان ما در دیزل ژنراتور کاشانی تماس بگیرید.

محلول-رادیاتور-دیزل-ژنراتور-ولوو

اهمیت ضد یخ در کارکرد صحیح دیزل ژنراتور

همانطور که می دانید آب برخلاف سایر مواد با کاهش دما و یخ زدن افزایش حجمی معادل 9 در صد  می دهد و در صفر درجه سانتی گراد یخ می زند. افزایش حجم آب می تواند منجر به ترکیدگی مجاری داخلی آب و رادیاتور دستگاه دیزل ژنراتور گردد. برای جلوگیری از یخ زدگی آب داخل موتور دستگاه دیزل ژنراتور و جلوگیری از خسارات ناشی از آن ، از محلول های دارای نقطه انجماد پایین استفاده می کنیم .این محلول ها که به ضد یخ و یا Antifreez مشهور هستند نسبت به کمترین درجه حرارت محیط کاری به آب رادیاتور افزوده می شوند. محلول های ضد یخ دارای پایه الکلی یا گلیکول اتیلن (C2H6O2) هستند . محلول های گلیکول اتیلن یا ضد یخ دارای خواص زیر می باشد:

  • ضد یخ دارای خاصیت مثبت نقطه انجماد بسیار پایین است. وجود نسبت های مختلف آن همراه آب رادیاتور نقطه انجماد را پایین آورده و از یخ زدگی سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور جلوگیری می کند .مثلا وجود 50%  ضد یخ (گلیکول اتیلن) در در سیتم خنک کاری ، نقطه انجماد را تا 40 درجه سانتی گراد پایین می اورد. غلظتهای مختلف ضد یخ در آب رادیاتور و رابطه آن ها با نقطه انجماد ، روی ظروف حاوی ضد یخ و کتابچه های راهنما  مشخص شده است.
  • ضد یخ دارای خاصیت مثبت  نقطه جوش بالاتری نسبت به آب میباشد .بنابراین مخلوط کردن  ضد یخ (گلیکول اتیلن ) با آب موجب بالا رفتن نقطه جوش محلول می شود .مثلا وجود 50% ضد یخ (گلیکول اتیلن ) در سیستم خنک کاری ، دمای نقطه جوش آب را حدودا 5 درجه افزایش می دهد ، یعنی درجه حرارت جوش آب به 105 درجه سانتی گراد افزایش می یابد .
  • دارای خاصیت مثبت ضد زنگی وضد خورندگی قطعات موتور دیزل ژنراتور می باشد. ضد یخ خالص (گلیکول اتیلن) به تنهایی خاصیت خورندگی دارد به همین دلیل در تهیه محلول های ضد یخ ( گلیکول اتیلن) از افزودنیهای ضد خوردگی و ضد زنگ استفاده می کنندو بدینسان محلول های ضد یخ (گلیکول اتیلن ) خاصیت مثبت  ضد خوردگی و ضد زنگ را نیز پیدا می کنند.

گرانروی یا غلظت محلولهای ضد یخ ( گلیکول اتیلن) بیشتر از آب میباشد به همین دلیل سازندگان موتورهای مختلف اجازه  استفاده درصد معینی از این محلول را در سیستم می دهند .معمولا میزان استاندارد سازندگان تا حداکثر 60 % ضد یخ یا همان گلیکول اتیلن با آب است.

ضد-یخ-دیزل-کاشانی

برای تهیه  محلول های استاندارد خنک کاری جهت دستگاه دیزل ژنراتور باید با توجه به دفترچه های راهنما نسبت مخلوط کردن ضدیخ (گلیکول اتیلن ) با  آب رادیاتور به دقت رعایت گردد .مثلا در دفترچه های راهنمای دستگاه دیزل ژنراتور ولوو نسبت مخلوط آب رادیاتور به  ضد یخ 50 % در صد بصورت مساوی می باشد. اما با توجه به شرایط آب و هوایی گوناگون در ایران استفاده از جدول زیر یک راهنمای ساده ولی دقیق برای تهیه محلول ضدیخ و اب رادیاتور برای تمامی موتورها  می باشد.

در صد ضد یخ محلول درجه حرارت تشکیل اولین کریستال درجه انجماد
10 2- 6-
15 4- 11-
20 7- 18-
25 11- 26-
33 17- 36-
50 36- 51-

برای مثال اگر بخواهیم محلول خنک کننده یکدستگاه دیزل ژنراتور ولوو با خروجی 120 کاوا را تهیه نماییم ابتدا مدل دیزل را از روی پلاک آن یادداشت نموده و با مراجعه به دفترچه راهنما دستگاه  ظرفیت کل سیستم خنک کننده دیزل را مشاهده میکنیم . مدل دیزل ولوو در این دستگاه TAD 531GE میباشد و ظرفیت خنک کنندگی موتور دیزل فوق در مشخصات فنی (Technical data )  برای  رادیاتور دیزل 12.5 لیتر و برای کانال های درونی موتور 7.2 لیتر می باشد که جمعا ظرفیتی معادل 19.7  لیتری از محلول خنک کننده برای این دیزل کافی میباشد . با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه کار دستگاه دیزل ژنراتور مثلا در کشور ایران و در شهر تهران  ، کمترین درجه حرارت هوا در زمستان تهران 20- درجه سانتی گراد می باشد ، محلول 25 % ضد یخ مورد نیاز است که برای محاسبه ظرفیت کل سیستم خنک کاری را در درصد مورد نیاز ضد یخ ضرب نموده و بدینسان میزان ضدیخ لازم برای ترکیب با آب رادیاتور بدست می آید .

ضد یخ مورد نیازبر حسب لیتراز حاصل ضرب  25 % در 19.7 ( ظرفیت کل سیستم خنک کاری) که مساوی است با 4.92 لیتر بدست می آید .

پس باید تقریبا 5 لیتر ضد یخ را با 15 لیتر آب رادیاتور (آب مقطر) مخلوط کرد و سپس محلول  20 لیتری بدست آمده را درون رادیاتور دیزل ژنراتور ولوو فوق واریز نمود .با توجه به نقش بسیار مهم سیستم خنک کننده  در دستگاه دیزل ژنراتور مجموعه صنعتی کاشانی همواره به کاربران دستگاه های ژنراتور برق تاکید می نماید جهت سرویس و نگهداری رادیاتور خنک کننده و یا تنظیم سطح آب رادیاتور دستگاه دیزل ژنراتور از محلول های استاندارد ضد یخ و اب رادیاتور استفاده نمایند.