فروش ویژه, '' ); ?>
Home / فروش ویژه

دیزل ژنراتور کامینز دست دوم ۲۵۰ کاوا

دیزل ژنراتور کامینز دست دوم ۲۵۰ کاوا    

دیزل ژنراتور در حد نو(۴۰ ساعت کار)پرکینز انگلستان با ژنراتور استمفورد انگلستان کوپله فابریک انگلستان

دیزل ژنراتور در حد نو(۴۰ ساعت کار)پرکینز انگلستان با ژنراتور استمفورد انگلستان کوپله فابریک انگلستان

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا مدل TAD733GE با ژنراتور ۲۲۰ کاوا و کانوپی سایلنسر صدا گیر

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا مدل TAD733GE با ژنراتور ۲۲۰ کاوا و کانوپی سایلنسر صدا گیر

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا مدل TAD734GE با ژنراتور استامفورد ۲۵۰ کاوا و کانوپی سایلنسر صدا گیر

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا مدل TAD734GE با ژنراتور استامفورد ۲۵۰ کاوا و کانوپی سایلنسر صدا گیر

دیزل ژنراتوردست دوم کامینز NTA855G4 کوپله با ژنراتور استمفورد 400 کاوا کوپله فابریک

دیزل ژنراتوردست دوم کامینز NTA855G4 کوپله با ژنراتور استمفورد 400 کاوا کوپله فابریک

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا سوئدمدل TD720 کوپله با ژنراتور مکالته ایتالیا ۱۵۰ کاوا

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا سوئدمدل TD720 کوپله با ژنراتور مکالته ایتالیا ۱۵۰ کاوا  

موتور دیزل دست دوم ولوو td720 کوبله فابریک 125کاوا

موتور دیزل دست دوم ولوو td720 کوبله فابریک 125کاوا

دیزل ژنراتور آکبند لوول 1004TG با ژنراتور 72KVA

دیزل ژنراتور آکبند لوول ۱۰۰۴TG با ژنراتور ۷۲KVA    

دیزل ژنراتور آکبند کوپله فابریک لوول مدل 1006TG2 به قدرت 110KVA

دیزل ژنراتور آکبند کوپله فابریک لوول مدل ۱۰۰۶TG2 به قدرت ۱۱۰KVA

دیزل ژنراتور دست دوم کامینز 6BTAA با ژنراتور استنفورد انگلستان 110KVA

دیزل ژنراتور دست دوم کامینز ۶BTAA با ژنراتور استنفورد انگلستان ۱۱۰KVA

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا TD720 با ژنراتور مکالته ایتالیا ۱۵۰ کاوا

دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا TD720 با ژنراتور مکالته ایتالیا ۱۵۰ کاوا  

دیزل ژنراتور آکبند پرکینز چین ( لوول ) مدل 1006TAG با ژنراتور 150KVA

دیزل ژنراتور آکبند پرکینز چین ( لوول ) مدل 1006TAG با ژنراتور 150KVA

دیزل ژنراتور دست دوم ولو پنتا مدل TAD740GE کوپله با ژنراتور استنفورد ساخت انگلستان 275KVA

دیزل ژنراتور دست دوم ولو پنتا مدل TAD740GE کوپله با ژنراتور استنفورد ساخت انگلستان 275KVA

دیزل ژنراتور آکبند ولوو پنتا TAD532GE با ژنراتور استنفورد انگلستان 145KVA

دیزل ژنراتور آکبند ولوو پنتا TAD532GE با ژنراتور استنفورد انگلستان 145KVA

دیزل آکبند بنز ایدم OM357TAG با قدرت 300hp

دیزل آکبند بنز ایدم OM357TAG با قدرت 300hp

دیزل ژنراتور آکبند بنز ایدم تبریز با ژنراتور 72KVA

دیزل ژنراتور آکبند بنز ایدم تبریز با ژنراتور 72KVA

دیزل ژنراتور آکبند بنز ایدم تبریز با ژنراتور 275KVA

دیزل ژنراتور آکبند بنز ایدم تبریز با ژنراتور 275KVA

دیزل ژنراتور دست دوم پرکینز انگلستان با ژنراتور مکالته ایتالیا 70KVA

دیزل ژنراتور دست دوم پرکینز انگلستان با ژنراتور مکالته ایتالیا 70KVA