میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها

 

میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتورها وابسته به نوع دیزل، و همچنین شرایط محیطی کارکرد آن می باشد.

معمولا ضریب ثابتی مابین 200 الی 240 گرم به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. (gr/kwhـ 210)

همچنین برای تبدیل گرم به لیتراژ چگالی سوخت دیزل مورد نیاز می باشد، که این چگالی ( دانسیته ) نیز مابین 860 – 820 در نظر گرفته شود (چگالی = 850 )

نحوه محاسبه میزان مصرف سوخت

 

به عنوان مثال چنانچه بخواهیم میزان مصرف سوخت دستگاه دیزل ژنراتوری را طی یک ساعت گدشته 80 kwh برق تولید نموده است محاسبه نماییم به ترتیب مراحل ذیل را انجام میدهیم:

  1. ضرب کردن عدد ثابت gr/kwhـ 210 در kwh 80 برابر است با 16800 گرم ( گازوئیل مصرفی جهت تولید 80 کیلو وات برق در یک ساعت )
  2. تقسیم کردن عدد 16800 گرم بر چگالی سوخت گازوئیل ( 850 ) که برابر است با 19/76 لیتر گازوئیل مصرفی طی 1 ساعت گذشته

 

براساس اصول محاسباتی فوق جداول تقریبی برای میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور ها تهیه شده است که یک نمونه جدول بر حسب گالن آمریکا به شرح ذیل می باشد:

Full Load (gal/hr) 3/4 load (gal/hr) 1/2 load (gal/hr) 1/4 load (gal/hr) Generator Size (kW)
 1.6 1.3 0.9 0.6  20
2.9  2.4  1.8  1.3   30
3.2  2.3  1.6  40
4.8 3.8  2.9 1.8 60
6.1  4.6  3.4 2.4  75
7.4 5.8  4.1 2.6 100
9.1  7.1  5 3.1   125
9.8  7.6 5.4 3.3 135
10.9  8.4  5.9 3.6  150
12.7 9.7 6.8 4.1 175
14.4  11  7.7 4.7 200
16.6 12.5 8.8 5.3 230
18  13.6  9.5 5.7 250
21.5 16.1 11.3 6.8 300
25.1 18.7  13.1 7.9 350
28.6 21.3 14.9 8.9 400
35.7 26.4 18.5 11 500
42.8 31.5  22 13.2 600
53.4 39.3 27.4 16.3 750
71.1 52.1 36.4 21.6 1000
88.8 65 45.3 26.9 1250
106.5 77.8  54.3 32.2 1500
124.2 90.7 63.2 37.5 1750
141.9 103.5 72.2 42.8 2000
159.6 116.4 81.1 48.1 2250

لطفا توجه فرمایید:

که گالون یا گالن، یکای حجم است، که در هر دو سیستم “یکاهای متعارف آمریکایی” و “سلطنتی بریتانیایی” در سه مقدار متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.در بریتانیا، کانادا و برخی از کشورهای حوزه کارائیب از “گالن امپریال” یا “گالن سلطنتی” استفاده می‌شود، که تقریباً برابر با ۴٫۵۴۶۰۹۲ لیتر می‌باشد. “گالن آمریکایی” برای مواد مایع در آمریکا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین که مقدار هرگالن آمریکا تقریباً ۳٫۷۸۵۴۱۲ لیتر است. «گالن آمریکایی» که برای مواد جامد که به ندرت استفاده می‌شود که مقدارش تقریباً ۴٫۴۰ لیتر می‌باشد.