کشتیرانی هیوندایی کره مدرن می شود

به گزارش صنعت نیوز، مدرن سازی ناوگان و افزودن شناورهای جدید در دستور کار کشتیرانی هیوندایی کرۀ جنوبی (HMM) قرار گرفت.