عیب یابی کلی سیستم خنک کاری دیزل ژنراتور

با توجه به نقش بسیار مهم سیستم خنک کننده  در دستگاه دیزل ژنراتور، مجموعه صنعتی کاشانی همواره به کاربران دستگاه های ژنراتور برق تاکید می نماید جهت سرویس و نگهداری رادیاتور خنک کننده و یا تنظیم سطح آب رادیاتور دستگاه دیزل ژنراتور از محلول های استاندارد ضد یخ و آب رادیاتور استفاده نمایند. همچنین آشنایی کلی با معایب و چگونگی رفع آنها برای کاربران دستگاه دیزل ژنراتور بسیار مفید میباشد که در جداول زیر بطور مختصر توضیح داده می شود .

  • درجه حرارت مایع خنک کاری بیش از حد نرمال است ( موتور داغ می کند).
دلیل رفع عیب
* رادیاتور کثیف شده و یا معیوب است. رادیاتور را تمییز و یا تعمیر کنیم (شستشو و سیخک زدن رادیاتور ).
* سطح مایع خنک کاری پایین است (سیستم دارای نشتی است ). دلیل نشتی و کسری آب را پیدا کرده و آنرا رفع کنیم .
* پروانه  و یا فن معیوب است . پروانه را تعویض کنیم .
* تسمه پروانه شل است و یا بریده است . به میزان استاندارد تسمه را سفت کنیم .
* پمپ آب (واتر پمپ ) معیوب است . واتر پمپ را تعمیر و ترجیحا تعویض نماییم .
* ترموستات به درستی کار نمی کند .( باز نمی شود ). ترموستات را تعویض نماییم .
* کانالهای آب دیزل رسوب گرفتگی دارد. موتور دیزل مولد برق را شستشو رسوب زدایی کنیم .
* نشانگر درجه حرارت آب خراب است. نشانگر درجه حرارت آب را تعویض کنیم .
* بار مصرفی دیزل ژنراتور بیش از حد است. بار مصرفی دستگاه دیزل ژنراتور را کم کنیم .
* لوله اگزوز و یا مسیر آن گرفتگی دارد. اگزوز و مسیر خروجی اگزوز را بررسیو گرفتگی را رفع کنیم .
* محل و چگونگی  نصب دستگاه دیزل ژنراتور استاندارد نیست به دفترچه راهنمای نصب دستگاه دیزل ژنراتور و طراحی اتاق نصب مراجعه فرمایید
  • درجه حرارت مایع خنک کاری به حد نرمال نمی رسد.
دلیل   رفع عیب  
* ترموستات معیوب است ( بسته نمی شود ) ترموستات را تعویض کنیم .
* نشانگر درجه حرارت آب خراب است. نشانگر درجه حرارت را تعویض نماییم .
  • سیستم خنک کننده دارای نشتی و هدر رفتگی مایع خنک کاری است.
دلیل رفع عیب
* درب رادیاتور معیوب شده و دارای نشتی است     درب رادیاتور را تعویض کنیم
* پولکهای آب بدنه سیلندر فرسوده شده و نشتی میکند . پولک های معیوب را تعویض کنیم .
*  شیلنگهای آب رادیاتور و یا کولر روغن دارای نشتی هستند شیلنگ های آسیب دیده را تعویض و یا تعمیر کنیم .
* رادیاتور صدمه دیده و یا سوراخ شده است . رادیاتور را تعمیر و یا تعویض کنیم
* واشر سر سیلندر سوخته و یا سرسیلندر ترک و تاب  دارد . قطعات معیوب و آسیب دیده را تعمیر و تعویض کنیم .
* اورینگهای دور بوش خراب شده و آب به داخل روغن موتور می رود . تشخیص آب از روغن داخل کارتل میباشد و جهت رفع آن باید دیزل تعمیر گردد.

( مهندس امیر عصارکاشانی )

چگونگی سرویس رادیاتور

پاسخی بگذارید

بستن منو