ساختمان و قطعات موتور دیزل در دستگاه دیزل ژنراتور

در یک دستگاه مولد برق همواره سه رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از: موتور که انرژی شیمیایی سوخت را تبدیل به انرژی مکانیکی مورد نیاز ژنراتور می کند و…

ادامه خواندن ساختمان و قطعات موتور دیزل در دستگاه دیزل ژنراتور

گازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل

گازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل با شروع به کارکردن دستگاه دیزل ژنراتور، دود خروجی دیزل خود نمایی می کند و این سوال ها در ذهن نقش می بندد که…

ادامه خواندن گازهای آلاینده خروجی از موتور دیزل

راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور

راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور عوامل محیطی کاهش توان دردستگاه دیزل ژنراتور و راههای افزایش راندمان دیزل ژنراتور: موتورهای احتراقی و من جمله دستگاه دیزل حدودا 35% انرژی سوخت…

ادامه خواندن راه های افزایش راندمان دیزل ژنراتور

توان و بازده در موتور دیزل

در هنگام بررسی و مقایسه دستگاه ها باید از پارامترهای ثابت و استانداردی استفاده کنیم. جهت بیان مشخصات فنی و قابلیت های موتورهای دیزل وهمچنین موتور دیزلی بکار گرفته شده…

ادامه خواندن توان و بازده در موتور دیزل

مزایا و معایب موتورهای دیزل

مزایا و معایب موتورهای دیزل همواره بر این موضوع اعتقاد داشته است که شناخت مزایا و معایب یک موتور دیزل منجربه تصمیم گیری بهتر مصرف کنندگان درانتخاب و استفاده از…

ادامه خواندن مزایا و معایب موتورهای دیزل