نمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق

نمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق

دیزل ژنراتور, مقالات
نمونه برداری و آزمایش روغن دیزل ژنراتور برق روغن موجود در دستگاه دیزل ژنراتور را می توان به خون درون رگ انسان تشبیه نمود. همانطور که با انجام آزمایش خون می توان به انواع عوارض پنهانی درون بدن انسان پی برد، با آزمایش مواد درون روغن تعویضی دستگاه دیزل ژنراتور می توان از چگونگی کارکرد دیزل دستگاه آگاهی پیدا کرد . بطور کلی هدف از نمونه برداری روغن ، اطمینان از عملکرد رضایت بخش قطعات متحرک موتور دیزل و کارکرد ایده ال آنها و همچنین ارزیابی روغن از نظر کیفیت و کارکرد آن است . آزمایشگاه های روغن موتورهای دیزلی با استفاده از ابزارهایی از روغن تعویضی دیزل ژنراتور نمونه برداری میکنند البته قبل از نمونه برداری باید ظرفیت روغن موتور ، مقدار مصرف سوخت و فواصل تعویض روغن مورد…
بیشتر بخوانید
مشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها

مشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها

دیزل ژنراتور, مقالات
مشکلات سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و رفع عیب آن ها: همانطور که در مقاله قبلی بیان شد، آشنایی با قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی آن در  بهبود عملکرد دستگاه ژنراتور برق و کاهش استهلاک آن از سوی دیگر از موارد کلیدی بوده که شناسایی آن جهت کاربران  دستگاه دیزل ژنراتوریک نیاز اساسی میباشد لذا بطور خلاصه قسمت های سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق را شرح داده و نقش هریک را بیان کردیم . با توجه به اهمیت سیستم روغن کاری در کارکرد بهینه دیزل ژنراتور، شناسایی معایب و رفع عیب هر یک از اجزائ  سیستم روغنکاری اولویت ویژه پیدا میکند . همانطور که در دیوان سعدی آمده است که  " رنگ رخسار میدهد خبر از سر درون " مجموعه صنعتی…
بیشتر بخوانید
سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور و نقش آن درعملکرد دستگاه

سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور و نقش آن درعملکرد دستگاه

دیزل ژنراتور, مقالات
سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور و نقش آن درعملکرد دستگاه حرارت یا گرما ناشی از آزاد شدن انرژی شیمیائی سوخت ها میباشد که در مصارف گوناگون کاربردهای مختلفی دارد. کاربرد آزاد شدن انرژی سوخت گازوئیل در موتور دیزلی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق تبدیل آن به گرما در موتور احتراقی دیزل و راندن پیستون با فشار به پایین سیلندر و انجام کار است .از حرارت تولید شده سوخت گازوئیل حدودا 35 % به کار مفید تبدیل می شود، 31 % آن از اگزوز خارج شده و 10 % آن صرف غلبه به نیروی اصطکاکی موتور دیزلی می شود .سوال مهم این است که پس مقدار باقیمانده این انرژی آزاد شده یعنی معادل 33 % آن  چه  میشود ؟ درجه حرارت زمان احتراق حدودC  2000 درجه است . پس با قیمانده…
بیشتر بخوانید
سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها

سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها

دیزل ژنراتور, مقالات
سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دیزل ژنراتور و نقش مهم فیلترها: آشنایی با قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی آن در  بهبود عملکرد دستگاه ژنراتور برق و کاهش استهلاک آن از سوی دیگر از موارد کلیدی بوده که شناسایی آن جهت کاربران  دستگاه دیزل ژنراتور برق یک نیاز اساسی می باشد لذا به همین دلیل مجموعه صنعتی کاشانی بطور خلاصه قسمت های سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق را شرح داده و نقش هریک را بیان میکند . کارتل : محفظه نگهداری روغن دیزل ژنراتور می باشد که به زیر محفظه میل لنگ بسته می شود . بین کارتل و محفظه میل لنگ یک واشر لاستسکی قرار دارد که موجب آب بندی کارتل…
بیشتر بخوانید
انتخاب روغن مناسب دیزل ژنراتور

انتخاب روغن مناسب دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور, مقالات
انتخاب روغن مناسب دیزل ژنراتور انتخاب روغن مناسب دیزل ژنراتور بر اساس طبقه بندی کاربردی روغن های موتور : انتخاب روغن مناسب جهت دستگاه ژنراتور برق به دلیل نقش اساسی روغن در  بهبود طول عمر و کارایی دستگاه ژنراتور برق از یک سو  و هچنین کاهش استهلاک آن از سوی دیگر از سوالات مهم خریداران و کاربران دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.به همین جهت مجموعه صنعتی کاشانی همواره به کاربران دستگاه های ژنراتور برق تاکید مینماید که ضمن مطالعه دفترچه های راهنمای دستگاه که معمولا روغن مناسب جهت همان مدل دستگاه دیزل خریداری شده را پیشنهاد میکند حتما از روغن های تولید شده توسط کارخانجات معتبر با توجه به جداول طبقه بندی کاربردی روغن های موتور بر اساس استانداردهای ( API ) استفاده نمایند. با توجه به نقش مهم روغن…
بیشتر بخوانید
خواص روغن دیزل ژنراتور و افزودنی های آن

خواص روغن دیزل ژنراتور و افزودنی های آن

دیزل ژنراتور, مقالات
خواص روغن دیزل ژنراتورو افزودنی های آن : کیفیت روغن مصرفی و تعویض به موقع ان در دستگاه دیزل ژنراتور در بهبود طول عمر و کارایی دستگاه ژنراتور برق و هچنین کاهش استهلاک آن دارای نقشی اساسی می باشد لذا مجموعه صنعتی کاشانی همواره به کاربران دستگاه های ژنراتور برق تاکید مینماید که ضمن تعویض روغن دستگاه دیزل ژنراتور  طبق دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری دستگاه حتما از روغن های تولید شده توسط کارخانجات معتبر با توجه به  نوع روغن (با توجه به کاربری روغنها بر اساس استانداردهایAPI ) استفاده نمایند . با توجه به نقش مهم روغن در دستگاههای صنعتی از جمله دستگاه دیزل ژنراتور به بیان مطالبی مفید و مختصردر مورد خواص روغن و افزودنی های موجود در آن می پردازیم. روغن مورد استفاده در ژنراتور برق باید توانایی انجام وظایف خود را…
بیشتر بخوانید