ساختمان و طرز کار موتور دیزل
موتورهای دیزل

ساختمان و طرز کار موتور دیزل

ساختمان و طرز کار موتور دیزل

مجموعه صنعتی کاشانی همواره بر این موضوع اعتقاد داشته است که  شناخت هر چه بیشتر چگونگی کارکرد یک موتور دیزل منجر به عمق بخشیدن به دیدگاه مصرف کنندگانی می باشد که با دستگاه هایی با موتور محرکه دیزل کار میکنندو لذا براین اساس در اینجا مختصری از ساختمان و اصول کارکرد دیزل بیان می گردد.

ساختمان و اصول کارکرد دیزل

سوختن سوخت در موتورهای احتراقی، داخل سیلندر استوانه ای شکل با یک پیستون داخل آن همراه با حرکت رفت و برگشتی پیستون، انجام می گیرد.حرکت رفت و برگشتی پیستون توسط شاتون و میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود.دربالای سیلندر ( استوانه ) دو دریچه ورودی و خروجی ( سوپاپ ) وجود دارد که با گرفتن حرکت از میل سوپاپ، اجازه ورود هوای مورد نیازعمل احتراق وهمچنین خروج دود حاصل از احتراق انجام شده را می دهند.

در موتورهای دیزل سوخت توسط  پمپ انژکتور به پودر تبدیل شده و سپس به داخل استوانه سیلندرپاشیده می شود .

حرکت پیستون داخل سیلندر و تراکم سوخت و هوا داخل سیلندر و انفجار مخلوط سوخت و هوای متراکم شده و همچنین چرخش میل لنگ همراه با باز و بسته شدن سوپاپ ها در زمان های معین و آزاد شدن انرژی شیمیایی سوخت و تبدیل آن به کار مفید، در موتورها به صورت چهار حرکت پیستون و یا دو حرکت آن تکمیل می شود.نوع اول موتور چهار زمانه و نوع دوم موتور دو زمانه نامیده می شود.

طرز کار و حالت های موتور چهار زمانه:

حالت اول: مکش (تنفس ):با حرکت پیستون از نقطه بالای سیلندر به طرف پایین سیلندر، حجم داخل فضای بسته سیلندر افزایش یافته و لذا خلا نسبی ایجاد می شود و فشار داخل سیلندراز فشار جو کمترمی شود.در اثر اختلاف فشار میان فضای داخل سیلندر وهوای جو،هوا وارد سیلندر می گردد.در این حالت سوپاپ ورودی باز است و میل لنگ 180 درجه گردش کرده است.فشار داخل سیلندر در این مرحله حدودا 0.8 الی 0.95 اتمسفر (موتورهای بدون توربو شارژ ) و دمای هوای ورودی حدودا 30 تا 50 درجه سانتی گراد می باشد .( تصویر A )

حالت دوم: تراکم ( کمپرس ):پیستون از نقطه پایین سیلندر به طرف بالا حرکت می کند و در اثر حرکت میل لنگ به طرف بالا ، هوای وارد شده به داخل سیلندر در مرحله قبل ( مکش )، متراکم می شود.با تراکم هوای داخل سیلندر، جنبش مولکولی افزایش یافته و مولکول ها با یکدیگر و همچنین دیواره های سیلندر برخورد می کنند.انرژی حاصل از این جنب و جوش و برخورد به انرژی گرمایی تبدیل شده و هوای متراکم داغ می گردد.دمای هوای متراکم شده در موتورهای دیزل حدودا 600 درجه سانتی گراد و فشار تا حدود 40 اتمسفر می باشد.در این مرحله نیز میل لنگ 180 درجه گردش کرده است و دریچه های سیلندر هر دو بسته می باشد ( شکل B ).

حالت سوم:احتراق (کار):در این حالت سوخت (گازوئیل ) به وسیله سوخت پاش ( انژکتور ) به صورت پودر شده به داخل هوای متراکم داغ سیلندر پاشیده می شود. با تزریق سوخت داخل سیلندر عمل احتراق صورت می گیرد و پیستون را به سمت پایین سیلندر می راند.در این مرحله نیز هر دو سوپاپ بسته می باشند ( شکل C ).در این مرحله درجه حرارت داخل سیلندرحدود 2000 درجه سانتی گراد و فشار داخل سیلندر حدود 80 اتمسفرمیگردد. این مرحله تنها مرحله کار مفید در موتور است.در این مرحله نیز میل لنگ 180 درجه دیگر گردش کرده است.

حالت چهارم: تخلیه : در این مرحله گازهای سوخته شده در مرحله احتراق،با بالا آمدن پیستون به سمت بالای سیلندر از آن خارج می شوند.دراین مرحله سوپاپ خروجی  باز است و میل لنگ نیز180 درجه گردش می کند. پس از تخلیه دودها،پیستون به سمت پایین سیلندر تغییر جهت داده و دور جدیدی آغاز می گردد. ( شکل D ).

موتورهای چهار زمانه
موتورهای چهار زمانه

در موتورهای  چهار زمانه در 720 درجه گردش میل لنگ ( چهار گردش 180 درجه ای معادل دو دور میل لنگ  )، یک زمان احتراق وجود دارد که تنها زمان کار مفید موتور است و باعث چرخش میل لنگ و لذا ادامه سایر مراحل کار می گردد.

موتور دیزل
موتور دیزل

پاسخی بگذارید

بستن منو