دیزل ژنراتور

درباره ما

مـجمـوعه صنعتـی کاشـانـی از سـال 1348 خورشیـدی در زمـینـه پشتیـبانی و ارائـه ماشـین آلات پـروژه های

صنـعـتی، ساختمـانـی و کشـاورزی با آرمـان ارائه کالاها و خـدمات با کیـفیت شـروع به فعـالیت نمـوده اسـت.

مجموعه صنعتی کاشانی همواره تـلاش نموده است تـا با کوتاه کردن کانال های توزیع کالاهای صنعـتی و بـا

بهره گیریاز کارشناسان مجرب، زمینه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های مصرف کنندگان را فراهم نمایند.

در این راستا مجموعه صنعتی کاشانی مفتخر است با ارائه کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت مناسب به

بخش های گوناگون صنایع مانند: سـاختمان،نفـت،گـاز،پتروشـیمی،کـشاورزی و دامپروری،آب و فاضـلاب و…

طـی سالیـان فعالیت خود سـابقه درخشانـی در جلب رضایت مصرف کنندگان کسب نمایند.