همانطور که از اسم دستگاه دیزل ژنراتور مشخص است، این مولد سوخت فسیلی از دو قسمت اصلی دیزل و ژنراتور تشکیل شده است. به فرآیند اتصال دیزل و ژنراتور به یکدیگر و ایجاد یک دستگاه مولد برق واحد، کوپله دیزل ژنراتور می گویند. استاندارد بودن فرآیند کوپله دیزل ژنراتور در کیفیت و کارایی دستگاه دیزل ژنراتور نقش بسزایی دارد. اصطلاح کوپله فابریک که در بازار دیزل ژنراتور مطرح می گردد به معنای انجام فرآیند بستن (کوپله کردن) دیزل و ژنراتور در کارگاه یا کارخانه ای خارج از کشور ایران می باشد و این موضوع الزاما به معنای بالاتر بودن کیفیت دستگاه های کوپله فابریک نسبت به دیزل ژنراتورهای کوپله شده توسط مجموعه صنعتی کاشانی نمی باشد. کارشناسان این مجموعه با رعایت استانداردهای کوپله همواره دستگاه های دیزل ژنراتور کوپله شده را تست نموده و پس از اطمینان از درستی عملکرد کوپله و شاسی دستگاه آن را تحویل مشتری می دهند.

کوپله دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور کاشانی نماینده فروش دیزل ژنراتورهای کوپله فابریک ولوو پنتا، لوول چین، پرکینز و دیگر برندها در تهران و شهرستان ها می باشد. برای خرید دیزل ژنراتور کوپله ایران و کوپله فابریک و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت دیزل ژنراتورهای کوپله با کارشناسان ما در دیزل ژنراتور کاشانی تماس بگیرید.