کلیدها در دیزل ژنراتور

کلیدها در دیزل ژنراتور

کلیدها در دیزل ژنراتور

کلیدها ( وسایل کنترل ساده در تابلو برق دیزل ژنراتورها )

کلیدها از ساده ترین وسایل کنترلی جهت کترل وسایل الکتریکی و مصرف کننده ها  می باشند.

کلید وسیله ای است که با تغییر حالتی که در آن صورت می گیرد منجر به قطع و یا وصل مدار الکتریکی می گردد.

کلیدها باتوجه به  عواملی نظیر : 

الف)  عوامل محیطی مکانی که مورد استفاده قرارمیگیرند از نظر رطوبت ( مرطوب ، خشک ، گرم )

ب) محیط نصب از نظروجود امکان ضربه به کلید

ج ) باتوجه  به جریان عبوری از کلید ( از چند تا چند هزار آمپر ) در اشکال مختلف طراحی و ساخته میشوند تا حداکثرکارایی را داشته باشد .

کلیدها را با توجه به عامل قطع و وصل کننده ( تغییر حالت دهنده ) آنها می توان کلا به دو گروه کلی تقسیم نمود: 

کلید های ساده: تغییر حالت در این کلیدها توسط انرژی مکانیکی صورت گرفته و به صورتهای یک پل، دو پل و سه پل ساخته می شوند. کلیدهای ساده را  از نظر ویژگی ساختاری و نوع عملکرد می توان تقسیم بندی کرد.

گروه بندی کلیدهای ساده بر اساس قطع و وصل ولتاژ:

الف) کلید سکسیونر (تنها قطع کننده ولتاژ بوده و از آنجائیکه ساختمانش مجهز به سیستمهای جرقه گیر نمی باشد لذا قطع و وصل این کلید در زیر بار مجاز نمی باشد).

ب ) کلید دیژنکتور یا کلید قدرت (از آنجایی که این کلید مجهز به سیستم های جرقه گیر می باشد لذا  قابلیت قطع و وصل مدارهای پرقدرت در زیر بار را دارا می باشد).

گروه بندی کلیدهای ساده بر اساس ساختار :

الف) کلیدهای لحظه ای ناپایدار (شستی ها) که در مدارهای فرمان کاربرد فراوان داشته و دارای سه نوع شستی استارت (وصل ) ( Ein-Starter) و شستی استپ (قطع ) (Aus-Stop) و شستی دوبل و مرکب می باشند.

ب ) کلیدهای دایمی پایدار که از نظر ساختار بصورت کلیدهای  اهرمی ساده، کلید غلتکی، کلید زبانه ای و سلکتوری ساخته می شوند .

کلیدهای مرکب : این کلیدها نیروی مکانیکی مورد نیاز جهت تغییر حالت را از انرژی واسطه ای مانند برق مغناطیس، حرارت، برودت ، نور و ….. دریافت می کنند مانند انواع کنتاکتورها ( کلیدهای مغناطیسی )، رله ها، فتوسل ها، ترانزیستور، …..

بر حسب نوع تابلو دستگاه دیزل ژنراتور انواع کلیدهای فوق در آن کاربرد دارند بطور مثال در تابلوهای نرمال راه اندازی در دستگاه دیزل ژنراتور  از انواع کلید استارت و استپ و کلید ولت و رله برای مدارهای فرمان و از کلید اتوماتیک قطع کن برای محافظت دستگاه در برابر اضافه جریان استفاده می گردد . در دستگاه دیزل ژنراتور با تابلو برق اتوماتیک ترانسفر سوئیچ  (ATS) بارزترین نمونه کلیدها، کنتاکتوربرق شهر و کنتاکتور برق دیزل ژنراتور می باشد.

مجموعه صنعتی کاشانی همواره در تهیه و مونتاژ تابلو های برق دیزل ژنراتور از  معتبرترین برندهای جهانی موجود در بازار که دارای کیفیت و دوام حداکثری می باشند، استفاده می نماید.

 

پاسخی بگذارید

بستن منو