نکات ایمنی کار با دیزل ژنراتور
تست و آموزش دیزل ژنراتور

نکات ایمنی کار با دیزل ژنراتور

نکات ایمنی کار با دیزل ژنراتور

هرکاربری که از دیزل ژنراتور استفاده می کند باید درمورد نحوه کار و ایمنی آن نیز اطلاعات داشته باشد.لذا مطالعه ی دفترچه های دیزل ژنراتور پیش نیاز کارکردن با دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.

  • پسندیده است که تنها یک پرسنل مشخص مسئول نگهداری و بازدید و ثبت سوابق نگهداری و تعمیراتی دیزل ژنراتور باشد.
  • بدون حفاظت های ایمنی، آگاهی از اطلاعات فنی،بازدید آب و روغن دیزل ژنراتور و اطمینان از قطع بودن کلید اتوماتیک تابلو برق دستگاه، هرگز دیزل ژنراتور را استارت نفرمایید.
  • بازرسی تمامی قسمت های دیزل ژنراتور قبل از استارت و روشن کردن آن ضروری می باشد.
  • در زمان کار کردن دیزل ژنراتور از حیطه دستگاه دیزل ژنراتور خصوصا مجاورت قطعات متحرک دیزل ژنراتور (پروانه رادیاتور) فاصله بگیرید.(کار کردن با لباس های گشاد و موهای بلند در مجاورت دستگاه دیزل ژنراتور بسیار خطرناک می باشد)
  • از تغییر مشخصات فنی دستگاه و تنظیم قسمت هایی که درمورد آن اطلاع کافی ندارید اجتناب فرمایید.
  • هنگام سوخت گیری از کشیدن سیگار خودداری کرده و از سوخت گیری دیزل ژنراتور درهنگام روشن بودن اجتناب فرمایید.
  • درب رادیاتور دیزل ژنراتور را به هنگام گرم بودن باز نفرمایید، چرا که امکان فوران آب داغ به بیرون وجود دارد.
  • مایع باطری دستگاه دیزل ژنراتور قابل اشتعال بوده لذا هرگونه جرقه یا آتش را ازباطری های دستگاه دیزل ژنراتور دور سازید.
  • مایع باطری دستگاه دیزل ژنراتور دارای اسید بوده لذا برای پوست و چشم ها بسیار خطرناک می باشد.

پاسخی بگذارید

بستن منو