شیلنگ خرطومی به شیلنگی می گویند که شکل ظاهری آن به این گونه می باشد که سطح داخلیش صاف و بدون اصطکاک می باشد و در سطح بیرونی آن شما عاج هایی و برآمدگی هایی را مشاهده می کنید که مهمترین دلیل ایجاد این برآمدگی بر روی شیلنگ این است که استقامتش در برابر فشارهای بیرونی افزایش پبدا کند.

شیلنگ-خرطومی
شلنگ-خرطومی-هلیفلکس-Heliflex
شیلنگ-هلی-فلکس

سایزهای شیلنگ های خرطومی (هلی فلکس)

  • یک اینچ
  • 1.25 اینچ
  • 1.5 اینچ
  • 2 اینچ
  • 2.5 اینچ
  • 3 اینچ
  • 4 اینچ
  • 5 اینچ
  • 6 اینچ