شیلنگ خرطومی به شیلنگی می گویند که شکل ظاهری آن به این گونه می باشد که سطح داخلیش صاف و بدون اصطکاک می باشد و در سطح بیرونی آن شما عاج هایی و برآمدگی هایی را مشاهده می کنید که مهمترین دلیل ایجاد این برآمدگی بر روی شیلنگ این است که استقامتش در برابر فشارهای بیرونی افزایش پبدا کند.

شیلنگ هلی فلکس

سایزهای شیلنگ های خرطومی (هلی فلکس)

  • یک اینچ
  • 1.25 اینچ
  • 1.5 اینچ
  • 2 اینچ
  • 2.5 اینچ
  • 3 اینچ
  • 4 اینچ
  • 5 اینچ
  • 6 اینچ

شیلنگ خرطومی

شلنگ خرطومی هلیفلکس Heliflex