دستگاه های دیزل ژنراتور دست دوم دارای قیمت های پایین تری نسبت به دستگاه های اکبند بوده و این فاکتور منجر به جذابیت دستگاه های دیزل ژنراتور دست دوم جهت خریداران می گردد. فاکتور تاثیر گذار دیگر که باید خریداران دستگاه دیزل ژنراتور دست دوم مورد اهمیت قرار دهند، میزان سلامت دستگاه و فرا رسیدن زمان تعمیرات دستگاه می باشد. برای خرید دیزل ژنراتور دست دوم انواع برندها از جمله دیزل ژنراتور دست دوم ولوو پنتا، موتورسازان تبریز، لوول چین، کامینز و غیره و یا دریافت کاتالوگ و قیمت انواع دیزل ژنراتور دست دوم با کارشناسان ما در دیزل ژنراتور کاشانی تماس بگیرید.

قطعات و سیستم های مختلف دستگاه دیزل ژنراتور پس از کارکردهای طولانی دچار فرسایش و ساییدگی بیش از حد مجاز می شوندکه در کار موثر و راندمان دستگاه تاثیر گذار هستند . همچنین کاربری نادرست و یا عدم سرویس و نگهداری منظم دستگاه دیزل ژنراتور منجر به خرابی و فرسایش زود هنگام قطعات دستگاه دیزل ژنراتور میگردد. لذا یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید در هنگام خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور دست دوم مورد توجه قرار گیرد ، سوابق کاری دستگاه دیزل ژنراتور دست دوم میباشد.

سوال این است که در صورت مشاهده  و تشخیص چه عیب هایی، دستگاه دیزل ژنراتور دست دوم نیاز به تعمیرات دارد ؟

  • کاهش محسوس قدرت دیزل ژنراتور
  • خروج دود آبی از موتور دیزل ژنراتور
  • گرم کردن دستگاه دیزل ژنراتور
  • شنیدن صداهای غیر عادی از دیزل ژنراتور

لذا توصیه دیزل ژنراتور کاشانی به خریداران دستگاه های دیزل ژنراتور دست دوم این است که در هنگام خرید ضمن استفاده از نظر و مشاوره کارشناسان خبره، دستگاه دیزل ژنراتور دست دوم را با استفاده از بار مصنوعی تست نمایند .

بستن منو
Call Now Button