امکانات ویژه دیزل ژنراتورهای موازی
دیزل ژنراتور

امکانات ویژه دیزل ژنراتورهای موازی

امکانات ویژه دیزل ژنراتورهای موازی

در مولدهای برق موازی امکانات ویژه ذیل بنابر شرایط کار و درخواست استفاده کننده وجود دارد:

موازی با برق شهر مولدهای برق موازی امکان عملکرد موازی با سیستم برق شهر توزیع شده از طریق یک و یا چند پست را دارند. مزایای ویژه کارکرد موازی با برق شهر بشرح ذیل می باشند:

دیزل ژنراتور موازی
دیزل ژنراتور موازی

الف ) عملکرد دیزل ژنراتور موازی بعنوان اضطراری:

در این حالت در صورت بروز مشکل در شبکه برق شهر دیزل ژنراتور موازی  وارد مدار می شوند و برق مصرفی را تامین می نمایند . در صورتی که برق شهر مجددا وصل شود ابتدا مولدهای برق و برق شهر موازی میشوند و پس از دیزل ژنراتور موازی  از سیستم خارج می شوند بنابر این از دید مصرف کننده فقط یکبار قطع برق هنگام رفتن برق شهر دیده میشود و بازگشت برق شهر حس نمیشود .

ب ) عملکرد دیزل ژنراتور موازی  بهمراه برق شهر- دائم کار:

در این حالت برق مصرفی مجموعه توسط مولدهای برق موازی و برق شهر هر کدام بمیزان تعریف شده و همزمان صورت می پذیرد.

ج ) عملکرد دیزل ژنراتور موازی بهمراه برق شهر- پیک بار :

در این حالت برق مصرفی مجموعه توسط برق شهر تامین می گردد ولیکن در هنگام اوج بار که در زمان مشخص و یا با شرایط بار مصرفی مشخص تعیین می گردد دیزل ژنراتور موازی  جهت جبران کسری آن وارد سیستم می شوند. در صورتی که توان مصرفی بالا باشد امکان دسته بندی مولدهای برق و موازی نمودن چند مرحله ای با توجه به بار مصرفی وجود دارد. شکل زیر نحوه اتصال 14 دستگاه دیزل ژنراتور جهت تامین 25.4 مگاووات برق مصرفی را نشان میدهد (این نمونه واقعی اجرا شده می باشد)

عملکرد دیزل ژنراتور های موازی
عملکرد دیزل ژنراتور های موازی

 

توزیع بار هوشمند

سیستم کنترل دیزل ژنراتور موازی امکان توزیع برابر و یا دلخواه بار اکتیو و راکتیو مصرفی و یکسان نگهداشتن ساعت کار دیزل ها را بصورت هوشمند دارد. ارتباط با انواع شبکه های کنترلی سیستم کنترل مولدهای برق موازی در یک محیط باز امکان تبادل اطلاعات با هر نوع کنترلر ، PLC ، PC ، HMI ، SCADA و … را جهت نمایش و ذخیره و ورود اطلاعات و صدور فرامین مورد نظر را دارد. شکل زیر نشاندهنده برخی از این قابلیت ها می باشد.

پاسخی بگذارید

بستن منو