الکترو موتورهای ایتالیایی ومات, '' ); ?>
Home / الکترو موتورهای ایتالیایی ومات
الکترو موتورهای ایتالیایی ومات

الکترو موتورهای ایتالیایی ومات

محصولات شرکت VEMAT MOTORI در کشور ایتالیا طبق استاندارد های IE1 , IE2 , IE3 طراحی و تولید می شوند، با توجه به کیفیت بسیار بالای محصولات VEMAT این محصولات همراه با دو سال گارانتی به بازار صنعت ایران عرضه می گردد.

  • الکترو موتورهای تک فاز [ از قدرت ۰/۱۸ تا ۳kw و ۱۴۰۰ و ۳۰۰۰ دور با طریقه نصب B14 , B3 و B5 رله ای و کلاج دار ]
  • الکترو موتورهای سه فاز [  از قدرت ۰/۱۸ تا ۳۵۵kw و Pole 2/4/6/8 با طریقه نصب B3 , B5 , B34 ]
  • الکترو موتورهای ترمز دار
  • کمپرسورهای باد
  • الکترو موتور های ضد انفجار EEX با کلاس T5
  • الکترو موتورهای دریایی Marine
نوع اتصال۴ POLEتوانکد محصول
B34/B35B5/B14B3دورHPKW
———-

 موجود

———-۱۴۰۰ RPM۰٫۲۵۰٫۱۸VT1 63-4B
———-

 موجود

———-۱۴۰۰ RPM۰٫۳۳۰٫۲۵VT1 71-4A
 موجود موجود———-۱۴۰۰ RPM۰٫۵۰٫۳۷VT1 71-4B
 موجود موجود———-۱۴۰۰ RPM۰٫۷۵۰٫۵۵VT1 80-4A
موجودموجود———-۱۴۰۰ RPM۱۰/۷۵VT1 80-4B
———- موجود———-۱۴۰۰ RPM۱٫۵۱٫۱VT1 90S-4
———- موجود———-۱۴۰۰ RPM۲۱٫۵VT1 90L-4
 موجود موجود موجود۱۴۰۰ RPM۳۲٫۲VT1 100-4A
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۴۳VT1 100L-4B
———- موجود موجود۱۴۰۰ RPM۵٫۵۴VT1 112M-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۷٫۵۵٫۵VT1 132S-4
———- موجود موجود۱۴۰۰ RPM۱۰۷٫۵VT1 132M-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۱۵۱۱VT1 160M-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۲۰۱۵VT1 160L-4B
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۲۵۱۸٫۵VT1 180M-4
———-———-موجود۱۴۰۰ RPM۳۰۲۲VT1 180L-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۴۰۳۰VT1 200L-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۵۰۳۷VT1 225S-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۶۰۴۵VT1 225M-4
 ———-———-موجود۱۴۰۰ RPM۷۵۵۵VT1 250M-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۱۰۰۷۵VT1 280S-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۱۲۵۹۰VT1 280M-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۱۵۰۱۱۰VT1 315S-4
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۱۸۰۱۳۲VT1 315M-4A
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۲۲۰۱۶۰VT1 315M-4B
———-———- موجود۱۴۰۰ RPM۲۷۰۲۰۰VT1 315M-4C
نوع اتصال۲ POLEتوانکد محصول
B34/B35B5/B14B3دورHPKW
موجود ———-———-۳۰۰۰ RPM۰٫۲۵۰٫۱۸VT1 63-2A 
———-———-موجود ۳۰۰۰ RPM۰٫۳۳۰٫۲۵VT1 63-2B
 موجود———- موجود۳۰۰۰ RPM۰٫۵۰٫۳۷VT1 71-2A
 موجود ———- ———-۳۰۰۰ RPM۰٫۷۵۰٫۵۵VT1 71-2B
———- موجودموجود۳۰۰۰ RPM۱۰٫۷۵VT1 80-2A
———- موجود موجود۳۰۰۰ RPM۱٫۵۱٫۱VT1 80-2B
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۲۱٫۵ VT1 90S-2
———- موجودموجود۳۰۰۰ RPM۳۲٫۲VT1 90L-2
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۴۳VT1 100L-2
———- موجود———-۳۰۰۰ RPM۵٫۵۴ VT1 100L-2A
———- موجود موجود۳۰۰۰ RPM۵٫۵۴ VT1 112-M2
 ———- ———- موجود۳۰۰۰ RPM۷٫۵۵٫۵VT1 112M-2A
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۷٫۵۵٫۵VT1 132-S2A
 ———- ———- موجود۳۰۰۰ RPM۱۰۷٫۵VT1 132-S2B
———-———-  موجود۳۰۰۰ RPM۱۳۹٫۲VT1 132M2
———- موجود موجود۳۰۰۰ RPM ۱۵۱۱ VT1 160M-2A
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM ۲۰۱۵ VT1 160M-2B
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۲۵۱۸٫۵VT1 160L-2
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۳۰۲۲ VT1 180M-2
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۴۰۳۰VT1 200L-2A
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۵۰۳۷ VT1 200L-2B
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۶۰۴۵VT1 225M-2
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۷۵۵۵ VT1 250M-2
———-———-موجود۳۰۰۰ RPM۱۰۰۷۵VT1 280S-2
———-———-موجود۳۰۰۰ RPM۱۲۵۹۰VT1 280M-2
———-———- موجود۳۰۰۰ RPM۱۵۰ ۱۱۰ VT1 315S-2
———-———-موجود۳۰۰۰ RPM۲۷۰۲۰۰VT1 315M-2A

خواهشمند است جهت کسب آخرین اطلاعات فنی و تغییرات محصولات با دفترمرکزی تماس حاصل فرمایید. 

  شماره تماس: ۰۲۱۳۳۹۴۷۵۹۵                                                            راه ارتباطی تلگرام:  ۰۹۱۰۱۷۸۱۳۲۷