اتاق نصب دیزل ژنراتور

اتاق نصب دیزل ژنراتور

نصب دیزل ژنراتور

نصب صحیح دیزل ژنراتور | آموزش نصب صحیح دیزل ژنراتور | نصب دیزل ژنراتور | اتاق نصب دیزل ژنراتور

رعایت نکاتی ساده در عین حال بسیار مهم در طراحی اتاق نصب دیزل ژنراتور، ضمن افزایش کارایی و عملکرد دستگاه دیزل ژنراتور موجب افزایش طول عمر مفید دیزل ژنراتور نیز می گردد.

در شکل شماتیک ذیل توجه به نکات زیر:

  1. نصب دستگاه دیزل ژنراتور بر روی سکوی صاف و تراز
  2. تعبیه کاتال ورودی هوای تازه و خروجی هوای گرم رادیاتور دیزل ژنراتور
  3. مهار کردن اگزوز و اتصالات مربوطه از سقف محل نصب دیزل ژنراتور با استفاده از لرزه گیر های استاندارد

اتاف نصب دیزل ژنراتور

نحوه نصب صحیح دیزل ژنراتور

پاسخی بگذارید

بستن منو